Loviisan Sähköpojat Oy Ab är ett elentreprenörföretag som verkar i Östra Nyland. Kundbelåtenhet är väldigt viktigt för oss och vårt mål är att erbjuda planering och installationer av hög kvalitet. Som utgångspunkt i alla våra projekt är att hitta lösningar som passar våra kunders behov och önskan.

Det är viktigt för vårt företag att arbeten blir färdiga inom överenskomna tidsramar och att installationerna samt planeringarna fyller de kvalitetskrav och bestämmelser som ställts på dem. 

Vi känner ansvar över att utvecklas och skolas hela tiden och att hänga med den tekniska utvecklingen. Vi söker lösningar som är uppdaterade och som ger våra kunder ekonomisk nytta och tekniska fördelar.

-Henrik Mellqvist, ledare av elarbeten.